ISO-handboek

ISO-handboek

Om een ISO-9001-certificering te kunnen behalen dient u als bedrijf een ISO-handboek op te stellen.

Hierover bestaan veel misverstanden.
Bijvoorbeeld dat het een bureaucratisch en star document is dat alle flexibiliteit uit de werkzaamheden haalt om dat je alles wat je doet moet vastleggen en beschrijven. Dat is dan ook niet wat de ISO-norm voor ogen heeft.

Een voorbeeld van een inhoudsopgave van een kwaliteitshandboek ziet u hieronder:

Code KWALITEITSHANDBOEK
  10 Deel Inleiding
10.1 Bedrijfsprofiel en reikwijdte
10.2 Organogram
10.3 Beheer van documentatie
10.3.1 Overzicht gedocumenteerde informatie
10.3.2 Normen en wettelijke eisen
10.4 Interactie tussen processen
10.5 Referentietabel ISO 9001:2015
10.6 Omgaan met wijzigingen
  20 Deel Leiderschap en beleid
20.1 Contextanalyse
20.2 Beleid en doelstellingen
   30 Deel Risicobeoordeling
30.1 Risicobeoordeling
  40 Deel Ondersteuning
40.1 Personeelsmanagement
40.2 Functiebeschrijvingen
40.3 Materialen en middelen
40.4 Inkoop en leveranciers
40.5 Communicatie
  50 Uitvoering
50.1 Primaire proces algemeen
  60 Evaluatie en verbetering
60.1 Managementinformatie
60.2 Klanttevredenheid
60.3 Meldingen
60.4 Audits
60.5 Beoordeling van het managementsysteem
60.6 Corrigeren en verbeteren