ISO-certificering kosten

ISO-certificering – kosten

De kosten voor het behalen van een ISO-9001-certificering bestaan uit een aantal delen:
1. Certificatiekosten
2. Eventuele begeleidingskosten
3. Eventuele investeringen

Nadere toelichting:

1. Certificatiekosten
De certificatiekosten zijn de kosten die u moet maken om een onafhankelijke certificerende instelling, bijv. SGS, DNV, Bureau Veritas, KIWA, DEKRA, etc. een certificeringsonderzoek te laten uitvoeren op uw bedrijf. Voor een certificeringsonderzoek dient u een contract aan te gaan met een dergelijke partij. Vaak zijn dat 3 jarige contracten waarbij de certificeerder in eerste instantie in 2 fasen bij uw bedrijf langskomt. Fase 1 is daarbij het documentatie-onderzoek en fase 2 het implementatieonderzoek. Vervolgens zal er, enigzins afhankelijk van de complexitiet van uw organisatie en het resultaat van de audit, ieder jaar een herbeoordeling uitgevoerd worden. Een gemiddelde prijs voor een MKB-bedrijf van ca. 20 medewerkers met bijvoorbeeld logistieke en handelsactiviteiten, zal voor 3 jaar circa EUR 5000,- tot EUR 7500,- zijn.

2. Eventuele begeleidingskosten
Of u wel/niet gebruik maakt van een extern adviseur is uiteraard uw eigen keus. Indien u voldoende kennis en beschikbare tijd heeft is dat niet nodig. Een extern adviseur kan u snel en effectief door het opzettraject helpen. U kunt daarbij nog kiezen voor allerlei verschillende begeleidingsvormen, waarbij de adviseur meer/minder werk op zich neemt. Een normaal begeleidingstraject omvat het opzetten van een kwaliteitshandboek, het assisteren bij de implementatie van beschreven procedures, het uitvoeren van de interne audit, het ondersteunen bij de directiebeoordeling en het begeleiden van de externe audit. Een gemiddelde prijs voor een MKB-bedrijf van ca. 20 medewerkers met bijvoorbeeld logistieke en handelsactiviteiten, zal voor het opzetten ca. circa EUR 5000,- tot EUR 7500,- zijn en voor het vervolg in de 3 jaar daarna EUR 2500,- tot EUR 5000,-.

3. Eventuele investeringen
In principe vraagt de ISO-9001 niet veel van uw organisatie wat tot investeringen kan leiden. Mogelijk dat er wat kosten voor kalibratie of automatisering gemaakt zullen moeten worden.