HLS High Level Structure

Door ISO is vastgesteld dat normen goed op elkaar aan moeten sluiten en daarom is door ISO besloten de managementsysteemnormen voortaan te ontwikkelen volgens het ‘Plug-in model’.HLS plugin

De gedachte hierachter is dat het managementsysteem van een organisatie werkt als een soort computer met verschillende USB-drives, waarin norm-USB-sticks kunnen worden geplugd, die dan in de computer kunnen samenwerken. De computer zelf bevat de ‘kernelementen’ die voor alle managementsysteemnormen identiek zijn. De structuur, basiseisen en terminologie voor die kern zijn in een apart document vastgelegd: de zogenoemde High Level Structure (HLS). Deze komt steeds terug in de onderwerp- en sectorspecifieke normen, zoals ISO-9001, ISO-14001, etc. die een organisatie voortaan als USB-sticks kan inpluggen in de computer. Op deze manier kunnen bedrijven ervoor zorgen dat allerlei specifieke aandachtspunten geborgd worden in ‘het managementsysteem’ van hun organisatie en kunnen we spreken van integrale bedrijfsvoering.